تحصیل در مجارستان

نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه دبرسن مجارستان در ایران

خوابگاه

این دانشگاه دارای چندین خوابگاه برای دانشجویان پزکشیو غیرپزشکی می باشد که بزرگترین آن در منطقه آگوستا دارای ۳۵۰ اطاق مستقل همراه با حمام، سرویس بهداشتی و بیشتر آنها مجهز به آشپزخانه اختصاصی می باشند. اطاق های طبقه بالا به دلیل اینکه آشپزخانه اختصاصی ندارند در راهرو دارای آشپزخانه مشترک می باشند. این خوابگاه در یک منطقه جنگلی در یکی از محوطه های دانشگاه قرار گرفته که تا دانشگاه پزشکی، مسافت آن حدود ۹ دقیقه پیاده روی می باشد. همین طور در منطقه کاشای برای دانشجویان رشته کامپیوتر، MBA ، فیزیوتراپی و بهداشت خوابگاه مجهز کمپوس قرار دارد که اطاق های آن دو نفره می باشند.