تحصیل در مجارستان

نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه دبرسن مجارستان در ایران

دانشگاه دبرسن مجارستان

دانشگاه دبرسن یکی از قدیمی ترین دانشگاه های مجارستان است کـه در سـال 1538 میــلادی تاسیـس گردیده است این دانشگاه از بزرگترین دانشگاه های مجارستان است که حــدود 40000 دانشجــو دارد که حـــدود 3500 نفر آنهـا دانشجویان خارجی هستند و اغلب آنـان از سوئد ، نـروژ ، ایسلند ، آلمان ، ایران ،کره جنـوبی ، ژاپن، چیـن ، آمریکا ، کانادا و نیجریه می باشند.

کتابخانه این دانشگاه یکی از بزرگترین کتابخانه های مجـارستان است که بیـش از سـه میلیون کتـاب دارد و هر دانشکده مجهزبه کتابخانه خاص خود است.
دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان ایرانی می توانند حـدود یک سال به عنوان مهمـان در یـکی از دانشگاه های دیگر اروپا مانند اسپانیا ، هلند ، آلمان ، فرانسه و سایر کشور های حوزه شینگن ، مشغول تحصیل گردند.

خلبانی

دانشگاه دبرسن در حوضه آموزش خلبانی نیز فعالیت دارد و مدرک لیسانس آموزش خلبانی نیز صادر میکند.

رشته های کشاورزی

دانشگاه دبرسن در مقاطع گوناگون کشاورزی مبادرت به پذیرش دانشجو می نماید.

رشته های مهندسی، علوم و موسیقی

دانشگاه دبرسن در رشته های مختلف با شهریه ای بسیار مناسب از جمله مکانیک ، برق ، کامپیوتر ، مکاترونیک ، شیــمی عمران ، آی تی و ام بی ای ، ادبیات انگلیسی و آمریکائی ، اقتصاد ، حقوق و همچنین موسیـقی در سطـح لیسـانس و فوق لیسانس و دکترا دانشجو می پذیرد.

رشته های علوم پزشکی

دانشکده پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، بهداشت و فیزیوتراپی و همینـطور فوق لیسانس مولکولار بیولوژی و همینطور دکترای رشته های مختلف علوم پزشکی و همچنین برای تخصص های رشته های گوناگون پزشکی و دندانپزشکی متقاضی می پذیرد. دانشکده پزشکی دبرسن مجارستـان برای انتقـال دانشـجویان به آمریـکا و کانادا بصـورت انحصـاری دراروپا مبادرت به برگزاری دوره یو اس ام ال ای USMLE توسط موسسه کاپلان امریکا می نماید .